Català

Serveis aeris no tripulats

FUMIGACIÓ DE PRECISIÓ

Els nostres aparells estan preparats per transportar un dipòsit amb líquid i aplicar-lo en llocs de difícil accés.

 

Van dotats d’una perxa i una càmera i controlats de forma remota per un operador. D’aquesta manera podem fer tractaments selectius en edificis, monuments, vegetació, etc... minimitzant costos, riscos i evitant l’aplicació excessiva de líquids que podrien ser perjudicials per a persones o animals.

 

© GlobalDron 2016

Empresa autoritzada per:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA