Català

Serveis aeris no tripulats

Enviant formulari...

Error d'enviament

Formulari enviat correctament

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals facilitades per vostè, seran incorporades a un fitxer titularitat de GlobalDron. En cap cas, aquesta informació será compartida amb tercers. L’interessat podrà excercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per correu electrònic a GlobalDron.

© GlobalDron 2016

Empresa autoritzada per:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA